Život před nás předkládá nejrůznější výzvy a my je, s tím co máme v rukou, s tím co umíme, se svými zkušenostmi, řešíme. Může se stát, že někdy je ta výzva tak obrovská, nebo na ni nejsme vůbec připraveni, že potřebujeme pomoc. V tom, abychom se ve svém životě dokázali lépe orientovat, abychom uviděli světlo, nebo lépe, jej sami rozsvítili a našli cestu ven. Může se jednat o těžkou nemoc, naši vlastní nebo někoho blízkého. Možná se stala tragédie, která nás zasáhla nepřipravené. Nebo jen tíha našeho života je taková, že můžeme mít pocit, že už to sami nezvládáme. A proto je dobře, že čtete tyto stránky. Bezpodmínečné přijetí, pomoc a pochopení. Podpora pro Vaši další cestu životem. Praktické informace a možnost osobního setkání s naším poradcem, nebo prostřednictví emailu, skype. On - line poradnu. To je to, co Vám nabízíme.

Nemusíte být na nově vzniklou situaci sami. Jsme nezisková organizace, jejímž posláním je zlepšovat kvalitu života pečujících osob. Pomáháme rodinám a lidem, kteří dlouhodobě pečují o své nejbližší. Lidem kteří se vypořádávají s těžkou nemocí. Jsme tým poradců, kteří mají nejen odbornou kvalifikaci, ale i osobní zkušenost s dlouhodobou péčí. Podporujeme pozůstalé a pomáháme jim najít nové cesty pro jejich život. 

"Víš..., když je člověku moc smutno, má rád západy slunce..."
A. S. Exupery, Malý princ

Zrození, život, umírání a smrt byly od nepaměti přirozenou součástí života společnosti, komunit a rodin. S nástupem moderní společnosti, s rozpadem vícegeneračních rodin, hodnot a rozvojem zdravotnictví bylo umírání odosobněno a vytlačeno za zdi ústavů a nemocnic.Většina lidí si však přeje zemřít v domácím prostředí nebo v přítomnosti nejbližších. Osamění nás děsí. 

Člověk skutečně umírá až tehdy, když zmizí ze vzpomínek a srdcí následujících generací ...

Smrt se v naší společnosti stala jedním velkým TABU. Žijeme, jako by neexistovala, jako bychom měli být věčně mladí, lepší, bohatší, úspěšnější ... Přitom téma smrti je jedním z ústředních témat světových náboženských a filozofických systémů. Dobře žít, znamená dobře umírat ... k tomuto závěru došla řada myslitelů tisíce let před námi. Odvěké lidské téma ... Lze vůbec zemřít dobře? A můžeme pro to něco udělat? Sami? Pro druhé?

Existenciální psycholog Yrvin D. Yalom napsal krásnou knihu Pohled do slunce. Pohled do slunce (smrt) nás může hodně naučit, naučit nás lépe žít, ale do slunce se nedá dívat dlouho. Ať chceme nebo ne nikdo z nás neuteče - jednoho dne se do slunce podíváme. Buď sami nebo naši milovaní blízcí. Je dobré být připraveni a vědět, kdo nám může podat pomocnou ruku. Říká se, že smrt není jen prokletí člověka, ale také největší dar. Dokážeme si představit nekonečný život?

Pokud hledáte praktické informace a rady, přejděte prosím kliknutím ZDE.

Provozujeme ON-LINE poradnu k výše uvedeným tématům a situacím.

Můžeme-li vám být jakkoli užiteční, kontaktujte nás (klikněte prosím).