Anulika je nezisková organizace s právní formou "zapsaný spolek" a působí v různých oblastech veřejně prospěšných aktivit od roku 2002.

Projekt PODPORA PÉČE kromě partnerů a dobrovolníků zajišťují Bc. Martina Martušková a Mgr. Rostislav Honus pod supervizí odborného garanta PhDr. Mgr. Naděždy Špatenkové, Ph.D.

PhDr. Mgr. Naděžda Špatenková, Ph.D. roz. Kubíčková, je průkopníkem poradenství pro pozůstalé v České republice a první autorizovanou osobou v této oblasti. Vystudovala jednooborovou psychologii a sociologii – andragogiku v profilaci na sociální práci. Specializuje se především na gerontologii a thanatologii. V současné době je odbornou asistentkou na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde také vede Univerzitu třetího věku. Vzdělává a superviduje laické i profesionální poradce pro pozůstalé, poskytuje psychologické poradenství i psychoterapii a spolupracuje s různými institucemi. Je autorkou řady publikací, například: Poradenství pro pozůstalé, Zármutek a pomoc pozůstalým, Krizová intervence pro praxi apod. 

Mgr. Rostislav Honus se dlouhodobě zabývá managementem, psychologií a sociologií organizací, rozvojem lidí, systémy řízení lidských zdrojů, kulturou organizací, existenciální filozofií a psychologií. Vystudoval obor sociální práce s poradenským zaměřením na filozofické fakultě Ostravské univerzity. Absolvoval sebezkušenostní logoterapeutický výcvik, výcvik integrativního koučování a program IIC pro pokročilé kouče a supervizory. Je členem rady Asociace integrativních koučů a nestátní neziskové organizace Bílý kruh bezpečí, která poskytuje poradenství a podporu obětem trestných činů. Působí také jako dobrovolník organizace ADRA Česká republika pro klienty o.p.s. Mobilní hospic Ondrášek, který poskytuje zdravotní a lidskou podporu terminálně nemocným pacientům a rodinám v jejich domácím prostředí. Je autorizovaným poradcem pro pozůstalé.

Bc. Martina Martušková je absolventkou výcviku Systemická supervize a koučování – vzdělávací a tréninkový program, akreditovaného výcviku integrativního koučování a IIC supervizního výcviku pro pokročilé kouče a supervizory.  Je členkou rady Asociace integrativních koučů. Je zakladatelkou neziskové organizace Anulika z.s. S neziskovou organizací Anulika spolupracuje jako poradenský pracovník a kouč pro klienty v programech, které jsou zaměřené mimo jiné na rodiny pečující o zdravotně handicapované, pěstounské rodiny a sociálně znevýhodněné klienty. Je lektorkou kurzů osobního rozvoje pro veřejnost, komunikačních dovedností a prevence syndromu vyhoření. Podílí se na projektech pro dlouhodobě nezaměstnané a zdravotně znevýhodněné klienty jako odborný konzultant pro koučink, kariérový poradce a průvodce životní změnou.