Náš tým

Anulika je nezisková organizace s právní formou "zapsaný spolek" a působí v různých oblastech veřejně prospěšných aktivit od roku 2002.

Projekt PODPORA PÉČE kromě partnerů a dobrovolníků zajišťují:

  •  Mgr. Rostislav Honus  (psychosociální terapeut, existenciální koučink, supervize, poradenství pro pozůstalé)
  • Mgr. Kamil Jaroš (krizový intervent, posttraumatická péče o pozůstalé po obětech dopravních nehod a sebevrazích)
  • Mgr. Jenifer Kaločová (psychoterapeutka, krizová intervence, poradenství pro pozůstalé)
  • Bc. Martina Martušková (psychosociální terapeutka, systemická supervize a koučování)
  • Jana Matlaková (konzultantka, podpora, poradenství)

    pod supervizí odborného garanta PhDr. Mgr. Naděždy Špatenkové, Ph.D.

PhDr. Mgr. Naděžda Špatenková, Ph.D. roz. Kubíčková, je průkopníkem poradenství pro pozůstalé v České republice a první autorizovanou osobou v této oblasti. Vystudovala jednooborovou psychologii a sociologii – andragogiku v profilaci na sociální práci. Specializuje se především na gerontologii a thanatologii. V současné době je odbornou asistentkou na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde také vede Univerzitu třetího věku. Vzdělává a superviduje laické i profesionální poradce pro pozůstalé, poskytuje psychologické poradenství i psychoterapii a spolupracuje s různými institucemi. Je autorkou řady publikací, například: Poradenství pro pozůstalé, Zármutek a pomoc pozůstalým, Krizová intervence pro praxi apod. 

Mgr. Rostislav Honus se dlouhodobě zabývá managementem, psychologií a sociologií organizací, rozvojem lidí, systémy řízení lidských zdrojů, kulturou organizací, existenciální filozofií a psychologií. Vystudoval obor sociální práce s poradenským zaměřením na filozofické fakultě Ostravské univerzity. Absolvoval sebezkušenostní logoterapeutický výcvik, výcvik integrativního koučování a program IIC pro pokročilé kouče a supervizory. Je členem nestátní neziskové organizace Bílý kruh bezpečí, která poskytuje poradenství a podporu obětem trestných činů. Působí také jako dobrovolník organizace ADRA Česká republika pro klienty o.p.s. Mobilní hospic Ondrášek. Je autorizovaným poradcem pro pozůstalé.

Bc. Martina Martušková je absolventkou výcviku Systemická supervize a koučování – vzdělávací a tréninkový program, akreditovaného výcviku integrativního koučování a IIC supervizního výcviku pro pokročilé kouče a supervizory. Je členkou Asociace integrativních koučů. Je zakladatelkou neziskové organizace Anulika z.s. S neziskovou organizací Anulika spolupracuje jako poradenský pracovník a kouč pro klienty v programech, které jsou zaměřené mimo jiné na rodiny pečující o zdravotně handicapované, pěstounské rodiny a sociálně znevýhodněné klienty. Je lektorkou kurzů osobního rozvoje pro veřejnost, komunikačních dovedností a prevence syndromu vyhoření. Podílí se na projektech pro dlouhodobě nezaměstnané a zdravotně znevýhodněné klienty jako odborný konzultant pro koučink, kariérový poradce a průvodce životní změnou. 

Jana Matlaková konzultantka, poradce domácí péče u dětí s nervosvalovými onemocněními (Spinální muskulární atrofie - SMA a svalové dystrofie Duchenne/Becker). Maminka dítěte se SMA - Spinální Muskulární Atrofií II. typu. Aktivní účast na konferencích a seminářích, týkající se SMA. Pomoc nově dg. i stávajícím rodinám v konzultacích a sociální péči. Lektorské vystoupení na seminářích s prezentací - Domácí péče u dítěte se SMA. Odborný poradce-konzultace a spoluvytváření obsahu vzdělávacích materiálu pro e-learning. Multidisciplinární péče o děti se ZP se zvláštním zřetelem na Spinální Svalovou Atrofii (seminář). Organizační zajištění vzdělávacích aktivit a lektorské vystoupení v rámci projektu “Podpora vzdělávání v sociální oblasti MSK III“.

Mgr. Jenifer Kaločová  je psycholožka. Věnuje se zejména práci s dospělými, kteří procházejí těžkým obdobím, s lidmi, kteří prožili trauma či s těmi, kdo někoho ztratili. Ve své profesi má dvě hlavní specializace - na jedné straně je to viktimologie, práce s obětmi trestných činů a zpracování traumat, na druhé straně pak rozvoj lidských zdrojů a rozvoj kompetencí. Vystudovala psychologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, absolvovala pětiletý hlubinně zaměřený  psychoterapeutický výcvik a řadu kratších doplňujících kurzů. 
 
Mgr. Kamil Jaroš řadu let působí jako krizový intervent Policie ČR, intervent pro poskytování posttraumatické intervenční péče, poradce v neziskové organizaci Bílý kruh bezpečí (právní a psychosociální poradenství pro oběti trestných činů) a poradce pro pozůstalé. Vystudoval obor sociální pedagogika na pedagogické fakultě Ostravské univerzity, je absolventem výcviku krizových interventů pro poskytování psychologické pomoci obětem trestné činnosti a mimořádných událostí, výcviku v poskytování posttraumatické intervenční péče a držitelem profesní kvalifikace poradce pro pozůstalé.