Náš tým

Anulika je nezisková organizace s právní formou "zapsaný spolek" a působí v různých oblastech veřejně prospěšných aktivit od roku 2012.

Projekt PODPORA PÉČE kromě partnerů a dobrovolníků zajišťují:

  • Ing. Bc. Hana Dudová (psychosociální terapeutka, sociální pracovnice, pr manažerka)
  • Bc. Martina Martušková (psychosociální terapeutka, systemická supervize a koučování)
  • Ivana Lyduchová (konzultantka, podpora, poradenství)
  • Ing. Lenka Sztwiertniová (projektová manažerka, konzultantka, poradenství)
Ing. Bc. Hana Dudová, vystudovala sociální práci na univerzitě v Hradci Králové, absolvovala výcvik integrativního koučování, je grafičkou a stará se o PR organizace. Zároveň je pečující matkou a má více než 20 let zkušeností s péčí o hendikepované a doprovázením pečujících rodičů. Je zakladatelkou Anulika z.s.
 
 

Bc. Martina Martušková je absolventkou výcviku Systemická supervize a koučování – vzdělávací a tréninkový program, akreditovaného výcviku integrativního koučování a IIC supervizního výcviku pro pokročilé kouče a supervizory, Solutin Focus, komplexní výcvik v psychoterapii zaměřené na řešení(akreditace u ČAP).Je členkou Asociace integrativních koučů. V organizací Anulika pracuje jako psychosociální terapeutka, poradenský pracovník a kouč. Je lektorkou kurzů osobního rozvoje pro veřejnost, komunikačních dovedností a prevence syndromu vyhoření. Také je pečující matkou a má více než 20 let zkušeností s doprovázením pečujících rodičů. Je zakladatelkou a předsedkyní Anulika z.s. 

Ivana Lyduchová peer konzultantka, poradce pro domácí péči. Pečující matka o dítě s poruchou autistického spektra, více než 15 let zkušeností. Odborná podpora rodin pečujících nejen o děti s autismem.  Osobní zkušenost s životem s hendikepem, se zajištěním work - life balance a zapojením lidí se zdravotním omezením do pracovního procesu. Absolventka interního výcviku Anulika z.s. se zaměřením na řešení a kurzu syndromu vyhoření. Dlouhodobé zkušenosti s administrativní prací v různých typech společností, spolupráce s NRZP. 

Ing. Lenka Sztwiertniová projektová manažerka. Je maminkou dítěte s progresivní svalovou dystrofií a od roku 2000 je neformálním pečujícím. Je laickou poradkyní domácí péče u dětí s nervosvalovými onemocněními (Spinální muskulární atrofie - SMA a svalové dystrofie Duchenne/Becker). Aktivně se účastní konferencí a seminářů, týkající se osob se zdravotním postižením. Na vybraných seminářích prezentovala problematiku podpory péče o dítě se vzácným onemocněním. S neziskovou organizací Anulika spolupracuje od roku 2018 také jako dotační manager. Má mnohaletou zkušenost s vedením a administrací několika desítek projektů finančně podporovaných strukturálními fondy EU.

 
 

Fotogalerie: Náš tým

Spolupracují s námi

Mgr. Ing. Kamila Dvorská, PhD. Je absolventkou výcviku Systemická supervize a koučování – vzdělávací a tréninkový program, akreditovaného výcviku integrativního koučování a IIC supervizního výcviku pro pokročilé kouče a supervizory. Vystudovala obor sociální práce a dále studijní program zaměřený na finance. Ve své činnosti se proto věnuje oběma směrům a znalosti z ekonomiky využívá v poradenské činnosti jak pro jednotlivce, tak pro celé rodiny. Zabývá se koučováním a kariérovým poradenstvím. Je lektorkou rekvalifikačních kurzů a kurzů finanční gramotnosti a osobního rozvoje.

Mgr. Jenifer Kaločová je psycholožka. Věnuje se zejména práci s dospělými, kteří procházejí těžkým obdobím, s lidmi, kteří prožili trauma či s těmi, kdo někoho ztratili. Ve své profesi má dvě hlavní specializace - na jedné straně je to viktimologie, práce s obětmi trestných činů a zpracování traumat, na druhé straně pak rozvoj lidských zdrojů a rozvoj kompetencí. Vystudovala psychologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, absolvovala pětiletý hlubinně zaměřený  psychoterapeutický výcvik a řadu kratších doplňujících kurzů. 

Mgr. Kamil Jaroš řadu let působí jako krizový intervent Policie ČR, intervent pro poskytování posttraumatické intervenční péče, poradce v neziskové organizaci Bílý kruh bezpečí (právní a psychosociální poradenství pro oběti trestných činů) a poradce pro pozůstalé. Vystudoval obor sociální pedagogika na pedagogické fakultě Ostravské univerzity, je absolventem výcviku krizových interventů pro poskytování psychologické pomoci obětem trestné činnosti a mimořádných událostí, výcviku v poskytování posttraumatické intervenční péče a držitelem profesní kvalifikace poradce pro pozůstalé

 

 

Mgr. Jenifer Kaločová  je psycholožka. Věnuje se zejména práci s dospělými, kteří procházejí těžkým obdobím, s lidmi, kteří prožili trauma či s těmi, kdo někoho ztratili. Ve své profesi má dvě hlavní specializace - na jedné straně je to viktimologie, práce s obětmi trestných činů a zpracování traumat, na druhé straně pak rozvoj lidských zdrojů a rozvoj kompetencí. Vystudovala psychologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, absolvovala pětiletý hlubinně zaměřený  psychoterapeutický výcvik a řadu kratších doplňujících kurzů. 
 
Mgr. Kamil Jaroš řadu let působí jako krizový intervent Policie ČR, intervent pro poskytování posttraumatické intervenční péče, poradce v neziskové organizaci Bílý kruh bezpečí (právní a psychosociální poradenství pro oběti trestných činů) a poradce pro pozůstalé. Vystudoval obor sociální pedagogika na pedagogické fakultě Ostravské univerzity, je absolventem výcviku krizových interventů pro poskytování psychologické pomoci obětem trestné činnosti a mimořádných událostí, výcviku v poskytování posttraumatické intervenční péče a držitelem profesní kvalifikace poradce pro pozůstalé.