Kids' Skills

Kids' Skills vznikly jako výsledek dlouhodobé supervizní práce v jedné mateřské škole ve Finsku. Tako školka je určena pro děti s vážnými poruchami (jako např. autismus, poruchy chování) a se speciálními potřebami. Název  Kids' Skills znamená v překladu “dětské dovednosti” (nebo také schopnosti/dovednosti dětí). Odkrývá tak jádro přístupu: děti jsou schopné se učit nové věci, pokud k tomu mají vnitřní motivaci a podporu svého okolí. Problém je vnímán jako příležitost naučit se novou dovedenost, která zatím není rozvinuta nebo u dítěte zatím chybí. Pro děti je přirozené učit se nové věci, je to pro ně přirozenější než mluvit o problémech a o jejich selhávání.

Více zde: https://www.kidsskills.cz/o-kidsskills/
 
Při naší práci s dětmi a rodinou využíváme tento přístup.