Chci podpořit činnost Anulika z.s.

Č.ú.: 2201237206/2010

Děkujeme všem sponzorům, dárcům a příznivcům, kteří přispěli naší organizaci na realizaci projektu Podpora péče. a podpořili tím rodiny, kterým poskytujeme naše služby a pečující, které i díky Vám můžeme doprovázet na jejich cestě.

I malá pomoc je skvělá a patří Vám za ní velký dík.

Chcete-li se zapojit a pomoci pečujícím o dlouhodobě nemocné, můžete zadat ve vaší bance trvalý příkaz na konto Anulika z. s. 2201237206 / 2010 vedený u Fio banky nebo můžete přispět jednorázovou darovanou částkou na náš účet. 

Konkrétní výše částky je zcela na Vás. Přispívat můžete i poštovní poukázkou. 
Celá částka bude použita na činnosti, které jsou poskytovány klientům Anulika z.s.
Dárcům, kteří přispějí finančním darem vystavíme darovací smlouvu a mohou si uplatnit daňové zvýhodnění.

Číslo transparentního účtu: 2201237206 / 2010

 

DÁRCI - PRÁVNICKÉ OSOBY

Dárci - právnické osoby, kteří přispějí finančním darem Anulika z.s., si mohou uplatnit následující daňové zvýhodnění:

Právnické osoby – od základu daně, sníženého dle § 34 zák. o daních z příjmů, si lze odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2.000,- Kč. V úhrnu lze odčíst maximálně 5 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. (§ 20 odst. 8 a § 34 zák. č. 586/1992 Sb.- zákon o daních z příjmu)

DÁRCI - FYZICKÉ OSOBY

Dárci - fyzické osoby, kteří přispějí finančním darem Anulika z.s., si mohou uplatnit následující daňové zvýhodnění:

Fyzické osoby – od základu daně si lze odečíst hodnotu darů, poskytnutých na veřejně prospěšné účely, pokud úhrnná hodnota darů za rok přesáhne 2% ze základu daně nebo činí alespoň 1.000,- Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 10% ze základu daně. (§ 15 odst. 5 zák. č. 586/1992 Sb. – zákon o daních z příjmu)