Chci podpořit činnost Anulika z.s.

Děkujeme všem sponzorům, dárcům a příznivcům, kteří přispěli naší organizaci na realizaci projektu Podpora péče. a podpořili tím rodiny, kterým poskytujeme naše služby a pečující, které i díky Vám můžeme doprovázet na jejich cestě.

I malá pomoc je skvělá a patří Vám za ni velký dík.

Chcete-li se zapojit a pomoci pečujícím o dlouhodobě nemocné, můžete zadat ve vaší bance trvalý příkaz na pravidelnou platbu nebo podpořit Anulika z. s. jednorázovou darovanou částkou na náš účet. 

Konkrétní výše částky je zcela na Vás. Přispívat můžete i poštovní poukázkou. 

Celá částka bude použita na činnosti, které jsou poskytovány klientům Anulika z.s.
Dárcům, kteří přispějí finančním darem vystavíme darovací smlouvu a mohou si uplatnit daňové zvýhodnění.

Pro darovací smlouvu vyplňte prosím níže formulář:

Prosíme pravidelné plátce o vyplnění formuláře k zaslání potvrzení o výši daru pro daňové účely. 

Dar pro Anulika z.s.

Chci podpořit aktivity Anulika z.s.

DÁRCI - PRÁVNICKÉ OSOBY

Dárci - právnické osoby, kteří přispějí finančním darem Anulika z.s., si mohou uplatnit následující daňové zvýhodnění:

Právnické osoby – od základu daně, sníženého dle § 34 zák. o daních z příjmů, si lze odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2.000,- Kč. V úhrnu lze odčíst maximálně 5 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. (§ 20 odst. 8 a § 34 zák. č. 586/1992 Sb.- zákon o daních z příjmu)

DÁRCI - FYZICKÉ OSOBY

Dárci - fyzické osoby, kteří přispějí finančním darem Anulika z.s., si mohou uplatnit následující daňové zvýhodnění:

Fyzické osoby – od základu daně si lze odečíst hodnotu darů, poskytnutých na veřejně prospěšné účely, pokud úhrnná hodnota darů za rok přesáhne 2% ze základu daně nebo činí alespoň 1.000,- Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 10% ze základu daně. (§ 15 odst. 5 zák. č. 586/1992 Sb. – zákon o daních z příjmu)