Supervize

Supervize je nástroj podpory i celoživotního učení a rozvoje, je to bezpečný prostor pro vyjádření potřeb jednotlivců i týmů. Nejčastěji je využívána v pomáhajících profesích, sociálních službách, zdravotnictví, školství.
 
Odborně prováděná supervize plní několik funkcí a to podpůrnou, vzdělávací nebo rozvojovou, tedy snaží se garantovat dobrou praxi.
Supervize může bý užitečná, pokud...
  • chcete dál profesně i osobnostně růst
  • hledáte řešení v situaci, kdy jste se při práci s nějakým klientem dostal/a do slepé uličky
  • chcete být ještě více užitečný/á pro klienty
  • chcete zlepšit spolupráci s kolegy v týmu
  • zvažujete, co je správné a co nikoli (tj. řešíte nějaké „etické dilema“)
  • chcete odhalit, co již děláte dobře
Nabízím tyto formy supervizní spolupráce:
  • individuální supervizi
  • skupinovou supervize
  • supervize týmu
  • supervizi organizace