Síť služeb v ČR

19.05.2016 12:10
Linka proti bolesti Telefon 224 435 585, htttp://www.lecba-bolesti.cz Odborníci Vám pomohou nalézt cestu ke správné léčbě bolesti. Na stránkách najdete mj. mapu pracovišť pro léčbu bolesti v celé ČR.  Rychlá záchranná služba. Telefon 155  Tísňová linka. Telefon 112
19.05.2016 12:03
O laboratorních vyšetřeních www.labtestonline.cz Vše o laboratorních vyšetřeních. Kompenzační pomůcky www.vzp/poskytovatele/ciselniky/zdravotnicke-prostredky Kdo, co a za jakých okolností může předepsat, najdete v aktuální metodice k číselníku. Půjčoven nebo prodejen kompenzačních pomůcek je...
19.05.2016 11:51
Vyhledejte podle typu onemocnění Pacientské organizace  www.sukl.cz/pacientsk-organizace Přes web najdete kontakty na více než 70 pacientských organizací.   Dle druhu postižení : www.helpnet.cz Web je určen pro osoby se specifickými potřebami a přináší poradenství,...
19.05.2016 11:45
Registry Registr zdravotnických zařízení - https://snzr.uzis.cz/viewzz/rzz.htm Poskytuje aktuální informace o registrovaných zdravotnických zařízení v ČR, a to včetně jejich detašovaných pracovišť. Umožňuje vyhledat zařízení dle místa, druhu, zřizovatele, oboru.    Registr...
19.05.2016 11:45
Informační internetové portály Pečující on -line www.pecujici.cz Web je pomocníkem pro rodinné příslušníky starající se o nemocné vyžadující trvalou ošetřovatelskou péči či dohled, přináší informace ze všech oblastí péče.   Jak dobře pečovat.  www.jakpecovat.cz Jak dobře...
19.05.2016 11:31
Ministerstvo zdravotnicví www.mzcr.cz, tel. 224 971 111 Zveřejňuje informace pro odbornou i širokou veřejnost.  Zdravotní pojišťovny Poskytnou informace v nejrůznějších životních situacích, o úhradách zdravotnických prostředků, přehled smluvních zdravotnických zařízení včetně agentur domácí...
19.05.2016 11:22
https://www.pecujdoma.cz/. Projekt se svým zaměřením věnuje především cílové skupině, jíž se v České republice příliš pozornosti nedostává, a to laickým rodinným pečujícím. Ti se často potýkají s kritickými situacemi při doprovázení v závěru života svých blízkých. Druhou cílovou skupinou...
19.05.2016 11:15
Asociace pohřebních služeb v ČR je odborně profesní, nevýdělečná organizace, zaměřená na rozvoj, podporu a ochranu členů asociace ai zákazníků pohřebních služeb a ústavů, v rámci poradenské činnosti, prosazování dodržování  právních norem ČR a EU, šíření funerální osvěty v naší...
19.05.2016 10:55
  Hospice    www.hospice.cz Stránky o důstojném životě terminálně nemocných. Obsahují mj. seznam hospiců včetně hospiců mobilních, jejichž pracovníci navštěvují blízkého v domácím prostředí. Reminescence  https://www.skp.diakonie.cz/projekty/ Do mezinárodního projektu Evropské...
19.05.2016 10:52
Pohřební služba, pohřby, kamenictví a rady pro pozůstalé    
1 | 2 >>