Asociace pohřebních služeb

19.05.2016 11:15

Asociace pohřebních služeb v ČR je odborně profesní, nevýdělečná organizace, zaměřená na rozvoj, podporu a ochranu členů asociace ai zákazníků pohřebních služeb a ústavů, v rámci poradenské činnosti, prosazování dodržování  právních norem ČR a EU, šíření funerální osvěty v naší společnosti.

www.aspcr.cz