Naši terapeuté absolvovali akreditované vzdělání kurz I. a I. EEG biofeedback a kurz TRÉNINKU ALFA u EEG Institutu v Praze. Umožnil jim rozšířit svou práci o poznatky z moderní neurofyziologie a psychofyziologie. 

V současné době samostatně EEG biofeedback neposkytujeme. Doporučujeme se obrátit na Neuron - Psychologická poradna a EEG biofeedback, Ostrava.