Naši terapeuté absolvovali akreditované vzdělání kurz I. a I. EEG biofeedback a kurz TRÉNINKU ALFA u EEG Institutu v Praze. Umožní jim to rozšířit svou práci o poznatky z moderní neurofyziologie a psychofyziologie, práci s QEEG, mapou mozku, s nápravnými protokoly a využít je pro naše klienty v denní práci.