Anulika z.s

ANULIKA (Ah-new-li -kah) Štěstí, spokojenost je nejlepší. ( Ibo Eastern Nigeria)
 
Anulika znamená štěstí. Štěstí si nemůžeme koupit, ani nám jej nemůže nikdo prodat, darovat nebo půjčit. Je to naše životní zaměření, postoj, směr. Štěstí nosíme v sobě. 
 
 
Anulika z.s. je nezisková organizace věnující se lidem, kteří se v určitém okamžiku svého života potřebují           o někoho opřít, mít přítele, který za nimi bude stát a nebude je soudit, podá pomocnou ruku, pokud mají pocit, že nedokážou vzniklou situaci řešit sami. Pomůže minimálně tím, že jim umožní nahlédnout na svůj život jinak. Jsme s našimi klienty když se radují, že se jim v životě něco povedlo, ale i v nejtěžších chvílích. 
Anulika je zde od roku 2012, kdy ještě byla občanským sdružením. Následně došlo k transfomaci na zapsaný spolek. 
 1. Anulika z.s. je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.
 2. Anulika z.s.je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu. 
 3. Posláním spolku je:
 • rozvoj pomoci osobám sociálně slabým, zdravotně postiženým a jejich rodinám,
 • pomoc při péči o děti, mládež, mladé dospělé a jejich rodiny v jejich volném čase,
 • organizování akcí pro mládež, mladé dospělé, včetně handicapovaných dětí a mládeže a jejich rodiny,
 • podporování a organizace vzdělávacích aktivit,
 • propagace a šíření myšlenky dobrovolnictví,
 • rozvoj a podpora advokačních aktivit,
 • vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, a to zejm. vlastní hospodářskou činností.
 
 
 
 
V roce 2016-2018 jsme realizovali projekt  " Podpora péče" 
 • Co děláme?
 • Terapeutické rozhovory s nemocnými – strach z bolesti, smrti, úzkost ze ztráty soběstačnosti, pocity viny, bilance vlastního života a smíření. Strach a úzkost umocňuje bolest. Důležité je léčit obojí.
 • Krizová intervence – např. řešení suicidiálních tendencí (myšlenky na sebevraždu).
 • Příprava na domácí péči, zajištění všech praktických otázek, nasmlouvání služeb.
 • Podpora při jednání se zdravotními pojišťovnami, vyřízení příspěvku na péči.
 • Podpora rodiny a pečujících, terapeutické rozhovory, vytvoření podmínek pro načerpání sil a energie, prevence vyhoření pečujícího.
 • Nastavení optimální domácí péče a jejího financování.