Výcviky týmu

SPECIALIZAČNÍ VÝCVIKY NAŠEHO TÝMU
 
Bc. Martina Martušková
• Komplexní terapeutický výcvik v přístupu zaměřeném na řešení ("solution-focused approach") DALET
• Na řešení orientovaný přístup v práci metod sociální práce - navazující část DALET
• Psychosociální terapie a doprovázení vážně nemocných a pečujících
• Systemická supervize a koučování
• Integrativní koučování
• Program IIC Koučovací a strategický přístup k supervizi
• Základy krizové intervence
• Využití literatury při péči o osoby s emocionálními a vážnými psychickými problémy
• Krizové okamžiky v životě rodin s dítětem s postižením
• Úvod do muzikoterapie
• Aktivizační techniky pro osoby s těžkým kombinovaným postižením
 
 
Ing. Hana Dudová
• Psychosociální terapie a doprovázení vážně nemocných a pečujících
• Integrativní koučování
• Specializační výcvik pro poradce z.s. ANULIKA
 
Ivana Lyduchová
• Psychosociální terapie a doprovázení vážně nemocných a pečujících
• Specializační výcvik pro poradce ANULIKA z.s.
 
Ing. Lenka Sztwiertniová
• Psychosociální terapie a doprovázení vážně nemocných a pečujících
• Specializační výcvik pro poradce z.s. ANULIKA

Mgr. Kamil Jaroš
• Výcvik krizových interventů pro poskytování psychologické pomoci obětem trestné činnosti a mimořádných událostí
• Výcvik v poskytování posttraumatické intervenční péče
• Psychosociální terapie a doprovázení vážně nemocných a pečujících
• Poradce pro pozůstalé - profesní kvalifikace 62-020-M
• Práce s pozůstalými po obětech trestných činů
• Specializační výcvik Bílého kruhu bezpečí

Mgr. Jenifer Kaločová
• Hlubině zaměřený výcvik ve skupinové terapii ve Skálově institutu v systému SUR
• Výcvik krizové intervence
• Psychosociální terapie a doprovázení vážně nemocných a pečujících
• Poradce pro pozůstalé - profesní kvalifikace 62-020-M
• Gestaltterapeutická práce se sny
• Rodinná terapie
• Specializační výcvik Bílého kruhu bezpečí