Instituce

19.05.2016 11:31

Ministerstvo zdravotnicví

www.mzcr.cz, tel. 224 971 111

Zveřejňuje informace pro odbornou i širokou veřejnost. 

Zdravotní pojišťovny

Poskytnou informace v nejrůznějších životních situacích, o úhradách zdravotnických prostředků, přehled smluvních zdravotnických zařízení včetně agentur domácí péče/domácí zdravotní péče, přehled poboček a řadu dalších.

111 Všeobecná zdravotní pojišťovna, www. vzp.cz, , 844 117 777, 952 222 222

201 Vojenská zdravotní pojišťovna, www.vozp.cz, 222 929 199

205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, www.cpzp.cz, 810 800 000

207 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, www.ozp.cz, 261 105 555

209 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda, www.zpskoda.cz, 800 209 000

211 Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR, www.zpmvcr.cz, 844 211 211

213 Revírní bratrské pokladna, zdravotní pojišťovna,www.rbp-zp.cz, 800 213 213

Krajské úřady

www.asociacekraju.cz

Řídí svoje příspěvkové organizace (nemocnice, zdravotnickou záchrannou službu), vyřizují podněty a stížnosti občanů apod.