Informace podle typu onemocnění

19.05.2016 11:51

Vyhledejte podle typu onemocnění

Pacientské organizace 
www.sukl.cz/pacientsk-organizace
Přes web najdete kontakty na více než 70 pacientských organizací.
 
Dle druhu postižení :
www.helpnet.cz
Web je určen pro osoby se specifickými potřebami a přináší poradenství, zpravodajství, diskusní fóra a další rubriky. Vyhledávání nejen dle druhu postižení, ale i nemoci. 
 
O Alzheimerově nemoci 
www.alzheimer.cz 283 880 346I
nformace, projekty, kontaktní místa v krajích 
 
O onkolgických onemocněních 
www.linkos.cz
Web obsahuje podrobnosti o jednotlivých diagnózách, léčbě, prevenci, odkazy na pracoviště, poradny a další zdroje informací.
 
Pro nemocné roztroušenou sklerózou 
www.aktivnizivot.cz
Informace a poradenství pro nemocné roztroušenou sklerózou, kontakty na regionální organizace a ordinace.
 
Cévní mozkové příhody 
www.sdruzenicmp.cz
tel: 776 721 519, 777 610 827
Poradenství pro osoby po cévních mozkových příhodách, včetně prevence.
 
Dekubity
 www.osobniasistence.cz
tel. 607 811 434
Stránky se mj. podrobně věnují polohování a prevenci dekubitů.
 
Hojení ran 
www.hojeniran.cz
Rady pro léčbu akutních i chronických ran, bércového vředu, diabetické nohy apod., kontakty na pracoviště.
 
Deprese
www.deprese.com
Cenné rady pro nemocné depresí.
 
Urgentní stavy
www.prvni-pomoc.com
Zásady první pomoci.