Děkujeme Statutárnímu městu Ostrava za podporu!

30.05.2023 11:05
Projekt: „Doprovázení vážně nemocných a pečujících v roce 2023“
Cílem projektu je poskytnutí celoroční podpory pečujícím rodinám
při zabezpečení potřeb osob se zdravotním postižením.
Děkujeme Statutárnímu městu Ostrava za jeho podporu!!!