Děkujeme statutárnímu městu OSTRAVA!!!

21.11.2021 01:16

Projekt "Doprovázení vážně nemocných a pečujících v roce 2021" je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy. V rámci projektu je realizována celá řada aktivit, např. setkávání pečujících rodin, terapeutické rozhovory, podpora pečující rodiny a koordinace domácí péče, předávání informací z oblasti domácí péče.

Děkujeme Statutárnímu městu Ostrava za jeho dlouhodobou finanční podporu aktivit spolku ANULIKA. Velice si této podpory potřebných osob vážíme.