Děkujeme statutárnímu městu OSTRAVA!!!

12.10.2022 12:06

Projekt "Doprovázení vážně nemocných a pečujících v roce 2022" je realizován díky finanční podpoře statutárního města Ostrava. V rámci projektu je realizována celá řada aktivit, např. setkávání pečujících rodin, terapeutické rozhovory, podpora rodiny, koordinace domácí péče, vzdělávání a předávání informací z oblasti péče.

Děkujeme statutárnímu městu Ostrava za jeho dlouhodobou finanční podporu aktivit spolku Anulika. 
Velice si této podpory vážíme.