Jsme členy Aliance pro individualizovanou podporu!

06.04.2021 15:17

Sdružujeme 50 rodičovských, pacientských a zastřešujících organizací

Chceme systémové změny, postavené na následujících základních standardech

 

Individuální přístup a přizpůsobení podpory potřebám každého člověka

 

Mezioborová spolupráce sociálních, zdravotních a vzdělávacích služeb.

 

Dostupnost služeb v území, v přirozeném prostředí klientů a jejich rodinných příslušníků

 

Podpora pečujícím osobám – rodinným příslušníkům, neformálním pečujícím i profesionálům

 
 
 

Rozvoj terénních, ambulantních a odlehčovacích služeb, přizpůsobení pobytových služeb a sociálního bydlení potřebám lidí s vyššími nároky na podporu

 
 
 

    Posilování vnitřních zdrojů klientů k integraci a vedení samostatného a spokojeného života v kontaktu s rodinou a blízkými