Kde začít?

22.01.2016 08:22

Může se stát, že v nově vzniklé situaci budete potřebovat vstoupit do jednání s úřady. Existuje několik důvodů, proč pečující osoba, vstupuje do kontaktu s úřady.

Je možné, že budete potřebovat zařídit pro svého blízkého invalidní důchod. Podmínky pro získání invalidního důchodu najdete v dalším článku.

Váš blízký má pravděpodobně nárok na příspěvek na péči, který je poskytován těm, kteří z důvodu dlouhodobě nepříznivého stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při péči o sebe a při zajištění soběstačnosti.

Nemocný člověk má také v určitých případech nárok na výplatu ošetřovného, což je finanční příspěvek pro osoby pracující jako zaměstnanci.

Možná potřebujete vyřídit opatrovnictví dospělé osoby, které umožňuje zákonné zastoupení zletilého občana, který byl omezen ve způsobilosti k právním úkonům či zcela zbaven této způsobilosti.

Po smrti blízkého člověka je také třeba řešit mnoho neodkladných úředních záležitostí ve věcech pohřbu, přepisu smluv, dědictví apod. Veškeré žádosti a změny na úřadech lze zařizovat až v době, kdy obdržíte poštou z matriky úmrtní list. Je možné, že máte nárok na výplatu důchodu. Sirotčí důchod, který náleží nezaopatřenému dítěti, zemřel-li mu rodič či osvojitel, po smrti manžela či manželky má pozůstalý nárok na vdovský či vdovecký důchod. 

Podklady k jednotlivým životním situacím jsou uvedeny níže, to jak postupovat při úmrtí najdete v další rubrice.