Kdy je potřeba uvažovat o hospici.

30.05.2016 22:10

O hospici je dobré začít uvažovat ve chvíli, kdy nemoc přejde do fáze, kdy není vyléčitelná.O této skutečnosti by měl informovat nemocného jeho ošetřující lékař. Pokud možnosti směřující k vyléčení a uzdravení byly vyčerpány, je přáním nemocného žít co nejdéle i se svou nemocí. Bývá zpravidla z nemocnice propuštěn do domácího ošetřování, je v péči praktického lékaře a stará se o něj rodina, ev. za pomoci sestry z domácí péče.

Daří-li se příznaky nemoci zvládat doma, je to pro nemocného to nejlepší. 

Pokud se však nemoc natolik zhorší, že např. bolest, dušnost, zvracení apod. nelze již v domácím prostředí zvládat, je na místě uvažovat o hospici, zjistit si první informace, zatelefonovat sociální pracovnici hospice a nejlépe si s ní domluvit osobní návštěvu, při níž lze ústně zodpovědět všechny dotazy,  prohlédnout si zařízení hospice a zjistit postup při přijetí. Pokud je nemocný člověk hospitalizován v nemocnici a nedostává již aktivní protinádorovou léčbu a zároveň je jeho stav natolik vážný, že nemůže být propuštěn do domácího prostředí, je na místě začít uvažovat o hospici.