Kdy je správný čas na hospitalizaci v hospici

30.05.2016 22:19

Do hospice jsou přijímáni pacienti s ukončenou aktivní většinou (onkologickou) léčbou, u nichž je diagnostikovaná jen léčba symptomatická.Někdy to znamená poslední dny života, jindy zde nemocný stráví třeba i rok. To záleží na jeho zdravotním stavu, diagnóze a rychlosti progrese nemoci, včasné informaci od ošetřujícího lékaře a pacientově sociálním zázemí. 

Jistě není cílem, aby v hospici pobýval pacient, který je ještě soběstačný a zvládá pobyt doma s minimální dopomocí, nebo částečně soběstačný pacient, jemuž základní dopomoc dokáže zajistit rodina. Pokud ale pacient vyžaduje péči, kterou sám nezvládá, nebo nemá nikoho, kdo by mu pomohl v domácím prostředí, je vhodné zažádat o hospicovou péči ihned při ukončení aktivní léčby. To, že je pacient ještě chodící nebo téměř soběstačný, není kontraindikací pobytu v hospici. 

U pacientů, kteří mají rodinné zázemí a dlouhodobě zvládají domácí péči, je třeba zavčasu zvážit, zda chtějí nemocného ponechat doma do posledního vydechnutí, nebo zda při dalším zhoršování stavu budou chtít umístit svého blízkého do zdravotnického zařízení typu hospice, případně tam i pobývat s ním. V prvním případě je nutné úzce spolupracovat s praktickým lékařem a zjistit možnosti eventuální domácí péče v místě bydliště. Využít služeb mobilního hospice. V druhém případě je dobré v předstihu nechat vyplnit žádost o přijetí do hospice, odeslat jí a domluvit se s pracovníky hospice, že až rodina přestane péči zvládat, tak se ozve. Není ale vhodné převážet pacienta až ve finálním stavu, kdy každý pohyb bude velkou zátěží nebo hrozí úmrtí v sanitce. Pokud tedy víte, že domácí péči nezvládnete až do konce, je lépe přijet do hospice, dokud je nemocný plně při vědomí.

Je zbytečné, aby pacient v domácím prostředí trpěl nekontrolovanou bolestí, dušností, nedostatkem tekutin nebo jinými příznaky. Všechny se dají zvládnout prostřednictvím domácí péče, aniž by nemocný musel být převážen do nemocnice. Zde je nejdůležitější spolupráce s vaším praktickým lékařem. Je také možné  přechodné přijetí do hospice k nastavení léčby, zaučení rodiny v péči o nemocného a zajištění potřebných pomůcek.