Krizové centrum Ostrava

10.10.2016 13:07

Vážení klienti projektu Podpora péče,
pokud se přihodí cokoli nečekaného v nočních hodinách nebo o víkendech a svátcích a potřebujete akutní psychickou podporu a pomoc, můžete se obátit na naše kolegy v Krizovém centru Ostrava.

Krizové centrum Ostrava, z.s.
Ruská 29
Ostrava – Vítkovice, 703 00

Tel.: 596 110 882-3
Mobil: 732 957 193
e-mail: krizovecentrum@kriceos.cz
www.kriceos.cz

V bezpečném a naslouchajícím prostředí Vám nabízíme:

KRIZOVOU INTERVENCI
PSYCHOSOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
KRÁTKODOBOU PSYCHOTERAPII
V PŘÍPADĚ POTŔEBY POBYT NA LŮŽKU

Můžete se na nás obrátit 24 hodin denně, včetně svátků, sobot a nedělí.
Služba je bezplatná. Můžete přijít bez doporučení a bez objednání.
Služba není určena mladistvým a osobám pod vlivem drog či alkoholu.