Moravskoslezský kraj našim partnerem

15.04.2018 23:39

Náš projekt JAK BÝT V POHODĚ“ splnil podmínky dotačního programu na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2018. Moravskoslezský kraj finančně podpoří vzdělávací akce, které mají pomoci účastníkům k vyrovnané psychické kondici. Kurzy osobnostního rozvoje určené pro zdravotně postižené osoby a jejich pečující z Moravskoslezského kraje budou zaměřeny na preventivní a výchovně vzdělávací aktivity v oblasti podpory zdraví. Přínosem projektu bude posílení stávajících a identifikace nových vnitřních zdrojů nemocných a pečujících ke zvládání onemocnění a péče. 

Cíl projektu: Dozvědět se víc, jak žít, pečovat a být v pohodě.