Nadační fond AVAST nás podpořil

13.03.2018 21:12

Náš projekt „Pro život v pohodě“ byl vybrán k finanční podpoře. V rámci programu Spolu do života, zaměřeného na rodiče dětí s postižením, jsme bojovali o úspěch s mnoha organizacemi z celé republiky. 

Díky finanční podpoře Nadačního fondu AVAST budou až do poloviny roku 2019 realizována pravidelná svépomocná setkání rodičů dětí s postižením, workshopy pro rodiče a třídenní pobyty pro rodiny.

DĚKUJEME ZA PODPORU RODIN S DĚTMI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM!