Podpora města Ostrava

12.12.2019 23:30

Statutární město Ostrava i v letošním roce podpořilo činnost spolku ANULIKA z.s. prostřednictvím finanční podpory projektu "Doprovázení vážně nemocných a pečujících v roce 2019" ve výši 350 000 Kč. V rámci projektu je realizováno doprovázení vážně nemocných a pečujících, podpora rodin, příprava na domácí péči, terapeutická podpora, organizace svépomocných skupin a další celoroční aktivity.

V druhé polovině roku 2019 statutární město Ostrava finančně podpořilo zcela novou aktivitu, setkávání a společné realizace mini projektů mladých dospělých zdravotně postižených osob, v rámci projektu "Podpora mladých osob se zdravotním postižením a jejich rodin" částkou 135 000 Kč.  

DĚKUJEME ZA VAŠI PODPORU!

Projekt "Doprovázení vážně nemocných a pečujících v roce 2019" a projekt "Podpora mladých osob se zdravotním postižením a jejich rodin" jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy.

Více informací naleznete zde: www.ostrava.cz.