Podpora Nadace AGROFERT

05.06.2019 13:51

Díky finanční podpory Nadace Agrofert ve výši 50 000 Kč na projekt "Terapií k lepšímu životu" jsme mohli zakoupit základní profesionální přístroj BRAINFEEDBACK III a vyškolit naše terapeuty v používání tohoto  přístroje. 

EEG biofeedback je metoda, která umožňuje ovlivňovat mozkové vlny. Jedná se o sebe-učení mozku pomocí tzv. biologické zpětné vazby. Klient dostává okamžitou, cílenou a přesnou informaci o ladění (případně „rozladění“) mozkových vln, a učí se, jak je uvést do souladu. EEG biofeedback používáme také v kombinaci s muzikoterapií a tzv. aktivní imaginací.

Cílovou skupinou projektu "Terapií k lepšímu životu" jsou dospělé mentálně postižené osoby či dospělé osoby s těžkým kombinovaných postižením. Díky projektu mohou zdarma absolvovat terapie minimálně 5 klientů v průběhu roku 2019. Díky dostupnosti terapie EEG biofeedback zlepšíme kvalitu života a prožívání vážně nemocných dospělých.

Ještě jednou mnohokrát děkujeme za poskytnutí daru Nadaci Agrofert, který nám pomůže podporovat potřebné zdravotně postižené osoby a jejich rodiny!


 

Podpora Nadace AGROFERT - terapie