Podpora Nadace AGROFERT

29.06.2020 23:56

Děkujeme za finanční podporu projektu "Podpora pečující rodiny" ve výši 50 000 Kč.

Projekt podporuje postižené děti a jejich pečující prostřednictvím psychosociální podpory, podpory seberozvoje, edukace, zvyšováním informovanosti, organizováním svépomocných skupin, koordinací formální a neformální péče. Cílem projektu je zvýšení informovanosti pečujících osob o svých možnostech, snížení jejich společenského znevýhodnění a komplexní podpora pečujících, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením vyloučením a nacházejí se v psychicky a fyzicky náročné situaci.