Pomozte dětem pro Oskárka

17.12.2020 20:34

Malý Oskárek před pár měsíci oslavil první narozeniny, bohužel se již potýká se zdravotním znevýhodněním. Oskárek má z důvodu vážného vrozeného onemocnění opožděný psychomotorický vývoj. 

Ke zlepšení jeho zdravotního stavu pomohla realizace projektu "Rehabilitace zlepší život Oskárka", díky kterému mohl Oskárek absolvovat speciální neurorehabilitace.

Projekt byl financován z projektu Pomozte dětem organizovaného Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti.

MNOHOKRÁT DĚKUJEME!