Pomozte dětem - roční projekt

13.01.2021 15:06

Projekt "Aktivity v ANULICE pro nemocné děti" podporuje pečující rodiny. V rámci projektu je pořádáno pravidelné setkávání rodin, podpora a sdílení. Pro rodiny s malými dětmi bude na jaře roku 2021 zorganizován víkendový psychorelaxační pobyt.

Děkujeme za podporu potřebných!

Financováno z projektu Pomozte dětem organizovaného Českou televizí a Nadací rozvoje občanské společnosti.