Pravidelná setkání svépomocné skupiny pečujících "Na kafe s Anulikou"

10.01.2024 11:55

V rámci projektu Podpora pečujících v centru Anulika, registrační číslo CZ.03.02.02/00/22_014/0000398, priorita OPZ+: 2 Sociální začleňování, který je podpořený Evropskou unií, realizujeme pravidelná setkání pečujících.

 

CZ.03.02.02/00/22_014/0000398, priorita OPZ+: 2 Sociální
začleňování
je financován Evropskou unií.