Schůzka širšího týmu a posily

29.11.2016 08:24

V pátek 25.11.2016 proběhla schůzka a supervize širšího týmu naší služby s PhDr. Naděždou Špatenkovou, PhD. v Olomouci. Tým jsme rozšířili o skvělé posily:

Mgr. Jennifer Kaločová je psycholožka. Věnuje se zejména práci s dospělými, kteří procházejí těžkým obdobím, s lidmi, kteří prožili trauma či s těmi, kdo někoho ztratili. V týmu působí jako psycholog a psychoterapeut pro klienty, kteří takovou pomoc potřebují.
Mgr. Kamil Jaroš řadu let působí jako krizový intervent Policie ČR a intervent pro poskytování posttraumatické intervenční péče. Pracuje také s oběťmi dopravních nehod, trestných činů a pozůstalými po sebevrazích. V týmu působí jako krizový intervent a terapeut.