Setkání v rámci Advokační akademie nadačního fondu Abacus.

11.02.2022 15:35

10 pacientských organizací se sešlo, aby sdílely zkušenosti z advokačních kampaní vedených v roce 2021 ve spolupráci s Advokačním fórem Nadace OSF - Nadace OSF

10 pacientských organizací se sešlo, aby sdílely zkušenosti z advokačních kampaní vedených v roce 2021 ve spolupráci s Advokačním fórem Nadace OSF

 

 

Zástupci celkem 10 pacientských organizací, které konzultují své advokační kampaně s experty Nadace OSF v rámci Advokační akademie nadačního fondu Abakus, se 13. ledna 2022 sešli online, aby sdíleli své zkušenosti, úspěchy i starosti z loňského roku. Ačkoliv každá z organizací prosazuje trochu jiný cíl, představitelé se shodli na tom, že podstatné je nevzdávat se, být otevření ke spolupráci a nebát se oslovovat i ty nejvýše postavené hráče. S tím vším jim pomáhají naši konzultanti a konzultantky, jejichž práci všichni účastníci vysoce cení.

Odkaz na článek zde.