Spolupráce s agenturou "Důstojné stáří"

15.03.2017 00:06

Navázali jsme spolupráci s agenturou "Důstojné stáří" paní Ireny Heczkové, která nabízí kvalitní péči a především lidský a individuální přístup. Cílem zaměstnanců agentury je být dobrými pomocníky v domácnostech seniorů a v rodinách, které se ocitly v tíživé životní situaci, kdy někdo z jejich blízkých onemocněl a vyžaduje zvláštní péči.