Spolupráce s Vítkovickou nemocnicí

21.10.2016 09:12

Navázali jsme spolupráci s Vítkovickou nemocnicí skupiny AGEL. Ve spolupráci se zaměstnanci oddělení ARO, chirurgie, gastroenterologie a následné léčebné péče začínáme pracovat s pacienty a jejich rodinami. Hledáme optimální model práce v týmu tak, abychom byli společně pacientům užiteční, aniž bychom "komplikovali" provoz a zajištění zdravotní péče. Děkujeme vedení skupiny AGEL a nemocnice za podporu a prostor pro spolupráci.

Logo