Archiv článků

01.07.2016 10:13
Díky podpoře Evropského sociálního fondu v rámci operačního programu Zaměstnanost zahajujeme realizaci projektu "Podpora neformální péče o umírající a nevyléčitelně nemocné". Projekt je zaměřen na psychosociální podporu, edukaci a poradenství neformálních pečovatelů o nevyléčitelně nemocné a...
30.05.2016 22:40
Pokud se rozhodneme pečovat o svého blízkého v domácím prostředí a nechat jej doma i zemřít, neměli bychom  si okamžik rozloučení s naším blízkým nechat ničím narušit. K tomu je ale třeba se na takovou chvíli dobře připravit, protože kromě bolesti a smutku sebou nese i několik nepříjemných...
30.05.2016 22:19
Do hospice jsou přijímáni pacienti s ukončenou aktivní většinou (onkologickou) léčbou, u nichž je diagnostikovaná jen léčba symptomatická.Někdy to znamená poslední dny života, jindy zde nemocný stráví třeba i rok. To záleží na jeho zdravotním stavu, diagnóze a rychlosti progrese nemoci, včasné...
30.05.2016 22:10
O hospici je dobré začít uvažovat ve chvíli, kdy nemoc přejde do fáze, kdy není vyléčitelná.O této skutečnosti by měl informovat nemocného jeho ošetřující lékař. Pokud možnosti směřující k vyléčení a uzdravení byly vyčerpány, je přáním nemocného žít co nejdéle i se svou nemocí. Bývá zpravidla z...
25.05.2016 10:19
Truchlení je přirozená reakce potřebná k tomu, abychom se vyrovnali se ztrátou blízkého, smířili se s ní, přijali ji a s ohledem na ni začali žít život jiný – nový, tentokrát již bez zemřelého. Nekomplikované truchlení Truchlení je komplexní prožitek a projevuje se na úrovni emocionální,...
25.05.2016 10:05
Truchlení Pozůstalí se však někdy mohou domnívat, že jejich žal je projevem slabosti nebo dokonce nemoci. Mohou si myslet, že dát průchod svému zármutku je “morbidní” a “nezdravé”, proto se někdy snaží svůj zármutek potlačit nebo skrývat. Zármutek je ovšem přirozená a zdravá odezva na ztrátu,...
25.05.2016 09:24
Přítomnost doprovodu/rodiče u dítěte či dospělého pacienta při hospitalizaci Zákon o veřejném zdravotním pojištění v příslušném paragrafu (§ 25 zákona č. 48/1997 Sb., v platném znění) už nemluví o pobytu průvodce dítěte, ale o pobytu průvodce pojištěnce...
25.05.2016 09:22
Pohřebné Touto dávkou se přispívá na náklady spojené s vypravením pohřbu. Výše pohřebného je stanovena pevnou částkou, a to ve výši 5 000 Kč. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Osoba, která vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti, nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného...
19.05.2016 12:10
Linka proti bolesti Telefon 224 435 585, htttp://www.lecba-bolesti.cz Odborníci Vám pomohou nalézt cestu ke správné léčbě bolesti. Na stránkách najdete mj. mapu pracovišť pro léčbu bolesti v celé ČR.  Rychlá záchranná služba. Telefon 155  Tísňová linka. Telefon 112
19.05.2016 12:03
O laboratorních vyšetřeních www.labtestonline.cz Vše o laboratorních vyšetřeních. Kompenzační pomůcky www.vzp/poskytovatele/ciselniky/zdravotnicke-prostredky Kdo, co a za jakých okolností může předepsat, najdete v aktuální metodice k číselníku. Půjčoven nebo prodejen kompenzačních pomůcek je...
Záznamy: 41 - 50 ze 66
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>