Jsem vážně nemocný, nemocná

25.08.2016 13:02
Možná máte pocit, že se Vám doslova zhroutil svět. Že nic nebude stejné, jako dříve. Možná máte strach z budoucnosti. Nevíte, co máte dělat. Možná jste v šoku, máte pocit, že vše, co se děje je jen film. Že to není reálné. Možná cítíte hněv, vztek na osud, nespravedlnost. Nejspíš jste smutní. Možná...
Záznamy: 1 - 1 ze 1

Jak se můžeme postarat, zvládneme to?

30.05.2016 22:19
Do hospice jsou přijímáni pacienti s ukončenou aktivní většinou (onkologickou) léčbou, u nichž je diagnostikovaná jen léčba symptomatická.Někdy to znamená poslední dny života, jindy zde nemocný stráví třeba i rok. To záleží na jeho zdravotním stavu, diagnóze a rychlosti progrese nemoci, včasné...
Záznamy: 1 - 1 ze 2
1 | 2 >>

Úřady, příspěvky, financování péče

22.01.2016 08:47
S onemocněním může přijít změna pracovní schopnosti. Může se stát, že budete potřebovat invalidní důchod.  Od 1. 1. 2010 již mezi druhy důchodů uvedené v zákoně č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, (dále „zdp“) nepatří plný invalidní důchod a částečný invalidní důchod. Namísto těchto...
25.05.2016 09:22
Pohřebné Touto dávkou se přispívá na náklady spojené s vypravením pohřbu. Výše pohřebného je stanovena pevnou částkou, a to ve výši 5 000 Kč. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Osoba, která vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti, nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného...
Záznamy: 3 - 4 ze 6
<< 1 | 2 | 3 >>

Úmrtí - co dělat

30.05.2016 22:40
Pokud se rozhodneme pečovat o svého blízkého v domácím prostředí a nechat jej doma i zemřít, neměli bychom  si okamžik rozloučení s naším blízkým nechat ničím narušit. K tomu je ale třeba se na takovou chvíli dobře připravit, protože kromě bolesti a smutku sebou nese i několik nepříjemných...
Záznamy: 1 - 1 ze 1

Smutek, zármutek a truchlení

25.05.2016 10:19
Truchlení je přirozená reakce potřebná k tomu, abychom se vyrovnali se ztrátou blízkého, smířili se s ní, přijali ji a s ohledem na ni začali žít život jiný – nový, tentokrát již bez zemřelého. Nekomplikované truchlení Truchlení je komplexní prožitek a projevuje se na úrovni emocionální,...
25.05.2016 10:05
Truchlení Pozůstalí se však někdy mohou domnívat, že jejich žal je projevem slabosti nebo dokonce nemoci. Mohou si myslet, že dát průchod svému zármutku je “morbidní” a “nezdravé”, proto se někdy snaží svůj zármutek potlačit nebo skrývat. Zármutek je ovšem přirozená a zdravá odezva na ztrátu,...